Op de producten en dienstverlening van Centrit zijn de algemene voorwaarden van Nederland ICT van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

De Nederland ICT Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de Nederland ICT Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

www.nederlandict.nl

Algemene Voorwaarden

Login Form